Privatpolitik for Mh Automobiler ApS

Introduktion

Denne privatlivspolitik er beregnet som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvad vi bruger dem til. Dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger er også beskrevet

Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art. 13

Huso Vranic er ansvarlig for opdatering og kontrol af politikken.

Hvor der i politikken henvises til lovartikler refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der er tale om paragraf-henvisninger, sker dette til Persondataloven.

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Køb/salg eller leasing af biler
 • Service og reparationer på vort værksted
 • Markedsføring
 • Til overholdelse af gældende lovgivning,administration af kundeaftaler, statistik og forretningsudviking

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og      gennemførelse af værkstedsbesøg, mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6,stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for      personoplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art.6, stk. 1, litra c)
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a)
 • Personoplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til direkte markedsføring på baggrund af andre juridiske grundlag, f.eks. interesseafvejningsreglen.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn og CPR nr på ejer eller bruger af bilen
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Personoplysninger om købshistorik hos Forhandleren
 • Personoplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata
 • Informationer fra bilens IT/styreboks
 • Informationer fra salg og servicering af bilen
 • Informationer om forsikring af bilen, herunder forsik­ringsselskab, valgte forsikringer mv.
 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn
 • Informationer om finansiering af bilen
 • Informationer fra førsalgsaktiviteter     
 • Informationer om åbning,læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Tredjepar­ter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Vi videregiver også dine personoplysninger til mo­torregistret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, for­sikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplys­ninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.  

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indsamler personoplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder fx motorregistreret, CPR-registret, Bilbogen mv. Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine it-enhe­der som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de handlinger, som du gennemfører hos forhandleren, forsikringsselskaber og finansieringsinstitutter. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet over sådanne forsikringsselskaber og finansie­ringsinstitutter.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. I relation til elektronisk markedsføring opbevares dine oplysninger medmindre de slettes efter anmodning maksimalt i en periode på 12 måneder efter vi senest har benyttet disse.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Dine rettigheder og Dataansvarlig

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os :

Mh Automobiler ApS

Hans egedes Vej 2 B

5210 Odense NV

Telefon: 65944094

Mail: info@mhbiler.dk

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 25/5-2018.